Certyfikaty kwalifikowane

Podpis elektroniczny

Zgodnie z obowiązującym prawem UE, kwalifikowany podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu, ma taką samą moc prawną jak podpis składany odręcznie.

Polskie prawo krajowe przewiduje wiele szczegółowych zastosowań dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego, między innymi: 

 • podpisywanie deklaracji ZUS w programie Płatnik,
 • podpisywanie wniosków i innych pism kierowanych do organów administracji publicznej,
 • podpisywanie decyzji administracyjnych doręczanych elektronicznie,
 • składanie pozwów w e-sądzie,
 • składanie ofert w aukcjach i przetargach internetowych,
 • potwierdzanie dokumentacji medycznej
 • składanie wniosków związanych z prowadzeniem praktyki medycznej,
 • potwierdzanie medycznych badań laboratoryjnych dostarczanych elektronicznie
 • logowanie do portalu ePUAP,
 • składanie deklaracji podatkowych w systemie eZEFIR,
 • podpisywanie JPK (Jednolity Plik Kontrolny).

CenCert, jako kwalifikowany dostawca usług zaufania, dostarcza zestawy służące do realizacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Firma MARCOLI jest autoryzowanym Partnerskim Punktem Rejestracji CenCert.

Zapraszamy do naszej firmy : MARCOLI, Westerplatte 1j, 26-300 Opoczno

Kontakt : tel – 507 157 902 : e-mail – certyfikat@marcoli.pl

Odnowienie certyfikatu

Uwaga! Dotyczy także odnowienia certyfikatów wydanych przez inne kwalifikowane centra certyfikacji.

Certyfikat ważny

1 rok

90 zł + 23% VAT

Certyfikat ważny

2 lata

125 zł + 23% VAT

Zestaw CenCert bez czytnika

Certyfikat ważny

1 rok

190 zł + 23% VAT

Certyfikat ważny

2 lata

235 zł + 23% VAT

Zestaw CenCert standardowy

Certyfikat ważny

1 rok

230 zł + 23% VAT

Certyfikat ważny

2 lata

275 zł + 23% VAT

Zestaw CenCert token

Certyfikat ważny

1 rok

240 zł + 23% VAT

Certyfikat ważny

2 lata

285 zł + 23% VAT

Cennik usług dodatkowych

– Instalacja certyfikatu na komputerze Klienta 50zł+23%vat

– Dojazd do klienta Opoczno i okolice gratis / Poza Opocznem 1zł/km+23%vat